ПАЙ

ПАЙ I

м (мн. пай) pay, hissə; ◊ на паях ortaqlı; принять в пай ortaq etmək, hamaş etmək.

ПАЙ II

м и ж dinc, ağıllı, sözəbaxan; пай-мальчик ağıllı uşaq, dinc uşaq, sözəbaxan uşaq.

ПАИНЬКА
ПАЙКА

Digər lüğətlərdə