ПРОСЛОИТЬСЯ

сов. qat-qat yerləşmək, qat-qat olmaq, lay-lay olmaq, qat-qat qoyulmaq.

ПРОСЛОИТЬ
ПРОСЛОЙ