РАБСЕЛЬКОРОВСКИЙ

прил. fəhlə-kəndli müxbiri -i[-ı].

РАБОЧИЙ
РАБСЕЛЬКОРЫ