РАЗРЯД₂

см. разрядить2.
РАЗРЯД₀
РАЗРЯДИТЬ₁

Digər lüğətlərdə