РЯЯТВАЛ

n. nationality.
РЯГЬМЕТ
СА

Digər lüğətlərdə