САБУРЛУЗ

also. сабурлудаказ.
САБУРЛУДАКАЗ
САБУРСУЗ

Digər lüğətlərdə