сагъ-саламатдиз

см. сагъ-саламатдаказ.

сагъ-саламатдаказ
сагъарун

Digər lüğətlərdə