САГЪ-САЛАМАТДИЗ

also. сагъ-саламатдаказ.
САГЪ-САЛАМАТДАКАЗ
САГЪАРУН

Digər lüğətlərdə