ТАБУРЕТ

taburet, kətil
ТАБЛИЦА
ТАВРИТЬ

Digər lüğətlərdə