ТАЩИТЬ

1 – 1. çəkmək, sürümək, çəkib sürümək; 2.daşımaq, aparmaq, gətirmək; 3. çıxartmaq; 4.oğurlamaq, aparmaq
ТАХТА
ТВЕРДОСТЬ

Digər lüğətlərdə