ТОНКОСТЬ

1. naziklik, incəlik, zəriflik, təfərrüat, həssaslıq, itilik, ustalıq, məharət, ədəb, nəzakət
ТОНКО
ТОНУС

Digər lüğətlərdə