ТЯЖБА

iddia, mülki iddia, məhkəmə davası, çəkişmə, mübahisə
ТЯГОСТЬ
ТЯЖЕЛЕТЬ

Digər lüğətlərdə