УВАЖИТЕЛЬНЫЙ

1. üzürlü, məzur; 2. hörmət gözləyən, hörmət edən, hörmətcil
УВАЖЕНИЕ
УВАЖИТЬ

Digər lüğətlərdə