ЯШ

(-ди, -да, -ар) n. time, age.
ЯЧЕЙКА
ЯША

Digər lüğətlərdə