РАДУЖНЫЙ

1. əlvan, rəngbərəng; 2. süvindirici, ümidverici, xoş
РАДУГА
РАДУШИЕ

Digər lüğətlərdə