DİYİRLƏNMƏK

глаг.
1. кататься (вращаясь, двигаться в разных направлениях)
2. катиться, вращаясь (двигаться в каком-л. одном направлении). Aşağı diyirlənmək катиться вниз
3. скатываться (катясь, спускаться, падать вниз), скатиться. Çuxura diyirlənmək скатиться в яму
DİYİRLƏNMƏ
DİYİRLƏTMƏ

Digər lüğətlərdə