DULĞU

Araba təkərinin topunda deşik olur və ox ora geydirilir. Buna dölək (yəqin ki: dəlik) deyiblər. Dulğu – “oxun topu sürtüb xarab etməməsi üçün topa gey­dirilən xüsusi bir dəmir halqası”dır. Mənbələrdə dulğu feil kimi verilib və rus dilində “крутить” şəklində tərcümə edilib. Dolamaq feili ilə bağlıdır, “fırlanan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DUL
DUMAN

Digər lüğətlərdə