DUMAN

“Hər tərəfi örtən” mənasında tomo sözü olub. Tumurcuq (üstü örtülü və yumru olan), duman, hətta tuman (paltar) həmin tomo sözü ilə qohumdur. bu həm də “tüstü” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DULĞU
DURAQOTU

Digər lüğətlərdə