QEYRƏTLƏNDİRMƏK

глаг. kimi
1. пробуждать, пробудить в ком-л. чувство чести
2. придавать, придать кому-л. храбрости, смелости; подбадривать, подбодрить; храбрить
QEYRƏTLƏNDİRMƏ
QEYRƏTLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə