AĞCA

sözü ilə bağlıdır, (Ağgül də bununla qohumdur). Qaraca, Göyçə adları da həmin qəlib üzrə yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞBIĞ
AĞCAQANAD

Digər lüğətlərdə