AŞIRMAQ

Qərb dialektlərində “yemək” mənasında işlədilir, (yem) sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AŞIQOTU
AŞQAR

Digər lüğətlərdə