ABADLAŞDIRILMAQ

məch. Abad edilmək, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin edilmək, yaxşı və mədəni hala salınmaq.
Dehlinin ətrafında çoxlu yeni evlər tikilmiş, şəhər xeyli abadlaşdırılmışdır. M.İbrahimov.

ABADLAŞDIRILMA
ABADLAŞDIRMA

Значение слова в других словарях