ABİ-KÖVSƏR

fars. ab + ər. kövsər

Cənnətdəki kövsər bulağının suyu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dastanda şərab mənasında işlədilir.

Piyalələr abi-kövsərlə doldu. (“Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A)

ABİ-HƏYAT
ABİ-KÖVSƏR

Значение слова в других словарях