AC

Dilimizdə həm feil (acmaq), həm də ad (ac adam) kimi işlədilir. (xörək) sözü zə­minində yaranıb. Mənası “aş (xörək, yemək) istəmək”, “aş arzulamaq” demək olub. “Ərsəyə (əsli: əsrə) gətirmək”, “bəsləmək”(əsli: aşlamaq) sözləri də tarixi baxımdan (aşlamaq) sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABUTEL
AC-YALAVAC

Значение слова в других словарях