AFFITSİRLƏŞMƏ

\[lat. Afficere; es. Tr. Sebebiyet; ər. عججخ \] – səbəbi olma. Qərb filosofu Kant tərəfindən ortaya çıxarılan və onun fəlsəfəsində işlək bir söz olan bu termin məna olaraq predmetin hiss üzvlərinə təsir etmə qabiliyyətini ifadə edir.
AFFEKT
AĞIL