AFİYYƏTDİN

Ərəbcə afiyət (sağlam, saf) və din sözlərindən əmələ gəlib: “dinin saflığı yolunda çalışan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AFİNA
AFRODİTA