AFİNA

Yunan mənşəlidir, müdriklik allahının adı olub. 

(Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AFƏRİN
AFİYYƏTDİN

Digər lüğətlərdə