AKSİDENSİYA

\[lat. Accidens; ər. رصبف ; os. tr. tesadüf\] - əşyanın mühümdən, substansional olandan \[substansiya\] fərqli müvəqqəti, keçici, qeyri mühüm xassəsi. Aksidenisya termini əvəzinə dilimizdə daha çox tarixən ərəz termini işlənilirdi. Bu anlamda aksidensiya nisbətən, yeni, modern bir termindir və avropa mənşəli hesab olunur.
AKÇORA
AKSİOLOGİYA