AKSİDENSİYA

\[lat. Accidens; ər. رصبف ; os. tr. tesadüf\] - əşyanın mühümdən, substansional olandan \[substansiya\] fərqli müvəqqəti, keçici, qeyri mühüm xassəsi. Aksidenisya termini əvəzinə dilimizdə daha çox tarixən ərəz termini işlənilirdi. Bu anlamda aksidensiya nisbətən, yeni, modern bir termindir və avropa mənşəli hesab olunur.
AKÇORA
AKSİOLOGİYA
OBASTAN VİKİ
Aksidensiya
Aksidensiya [ lat. accidentia; — təsadüfi yaranan] – yunan dilinə (yun. συμβεβηκός) Aristotel tərəfindən gətirilmiş və əşyanın mühüm, daimi, substansional olandan (substansiya) fərqli müvəqqəti, keçici, qeyri mühüm xassəsini nəzərdə tutan fəlsəfi termindir. Aksidensiya termini fəlsəfə tarixi boyunca fəqli mənalarda işlədilmişdir. Azərbaycan dilində aksidenisya termini əvəzinə daha çox tarixən "ərəz" termini işlənilirdi. Görkəmli Azərbaycan filosofu Bəhmənyar aksidensiyanı "əl-arad" adlandırmışdır (bunun əksi olan substansiyanı isə "əl-cəuhər"). Bu anlamda aksidensiya nisbətən, yeni, modern bir termindir və avropa mənşəli hesab olunur. Aksidensiya termini xristian fəlsəfəsində çox böyük əhəmiyyət daşıyır.

Digər lüğətlərdə

акроба́тка ки́ллерский наду́ться онани́ровать подтушёвывать прапра́внуки утопи́ть гулить жонгли́рование закра́шиваться зарезви́ться конфекцио́н манто́ педали́роваться печа́тный приве́тливый слу́шайте Great Barrier Reef grubber Magian mouth cavity supercilious драматический живать обесцениться