ALAÇIQ

Sözün al hissəsi alın sözü ilə qohumdur. Mənası “qabaq”, “ön tərəf” de­məkdir. Açıq isə elə indi də işlətdiyimiz kəlmədir, “bağlı olmayan” deməkdir. Ala­çıq­ların qapısı olmurdu, ona görə də ona “alı (qabağı, qapısı) açıq”demişlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ALACA
ALAF

Digər lüğətlərdə