ALAF

Ərəbcə əsli ələfdir, “yem” deməkdir. Əllaf sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ALAÇIQ
ALAGÖZ

Digər lüğətlərdə