ARAQÇIN

Ərəq (araq) ərəbcə “tər” deməkdir, çin isə farsca “yığmaq”la bağlıdır: “tər yığan” (təri canına çəkən) anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ARAQ
ARALAMAQ

Digər lüğətlərdə