ARAQÇIN

Bax: araxçın. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu durnanın başındakı çıqqanı yolub, Eyvazın araqçınına sancdı.

Eyvaz dedi:

– Ey Cəlali Koroğlu, daha əmim qızı yoxdu ki, mənə araqçın tiksin. Niyə çıqqa ilə mənim araqçınımı deşdin?

Koroğlu dedi:

– Qurban olduğum, qoymaram sən başına belə araqçın qoyasan. (Paris nüsxəsi, 3-cü məclis)

ARAXÇIN
ARAMGAH FARS

Значение слова в других словарях