ARVİŞ

sehr, tilsimli, sirli hal və xüsusiyyətlər, türkcədir.
ARPA
ASKETİZM