ARXASINCA

ARXASINCA – QABAĞINCA Məstan birdən sıçrayıb qaçdı; Ala-bula da arxasınca qaçıb onu tutdu (A.Şaiq); Uşaqların marağı daha da artdığı üçün onlar Dursunun qabağınca qaçışırdılar.

ARXALI
ARXASIÜSTƏ

Значение слова в других словарях