ARXAYIN

ARXAYIN – NİGARAN Bu məsələ barəsində də arxayın ola bilərsən, dostum! (C.Əmirov); Zəng etdim ki, nigaran qalmayasınız (C.Əmirov).

ARXASIZ
ARXAYINÇILIQ

Значение слова в других словарях