AVTORİTET

\[ lat. Autoritas – ləyaqət, qüvvə, hakimiyyət\] termin olaraq nüfuz, etibar, səlahiyyət və s. Anlamlar ifadə edir. Misal üçün, Avtoritet qazanmaq. Avtoritetdən düşmək. Nüfuzlu adam.
AVTONOMİYA
AVVAM

Значение слова в других словарях