Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

  • AFFITSİRLƏŞMƏ

    \ – səbəbi olma. Qərb filosofu Kant tərəfindən ortaya çıxarılan və onun fəlsəfəsində işlək bir söz olan bu termin məna olaraq predmetin hiss üzvlərin

    Tam oxu »
    Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti