AXTARMAQ

Devirmək, alt-üst etmək, yerə yıxmaq, başıaşağı çevirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AXTARMA
AXUR

Значение слова в других словарях