Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • büdcə

  büdcə

  Tam oxu »
 • büdcə-maliyyə

  büdcə-maliyyə

  Tam oxu »
 • büdcə-nəzarət

  büdcə-nəzarət

  Tam oxu »
 • büdcədənkənar

  büdcədənkənar

  Tam oxu »
 • büdrəgən

  büdrəgən

  Tam oxu »
 • büdrək

  büdrək

  Tam oxu »
 • büdrəmə

  büdrəmə

  Tam oxu »
 • büdrəmək

  büdrəmək

  Tam oxu »
 • büdrəyə-büdrəyə

  büdrəyə-büdrəyə

  Tam oxu »
 • büğz

  büğz

  Tam oxu »
 • büğzlü

  büğzlü

  Tam oxu »
 • bükdələmə

  bükdələmə

  Tam oxu »
 • bükdələmək

  bükdələmək

  Tam oxu »
 • bükdərmə

  bükdərmə

  Tam oxu »
 • bükdərmək

  bükdərmək

  Tam oxu »
 • bükdürmə

  bükdürmə

  Tam oxu »
 • bükdürmək

  bükdürmək

  Tam oxu »
 • bükmə

  bükmə

  Tam oxu »
 • bükmək

  bükmək

  Tam oxu »
 • büks

  büks

  Tam oxu »
 • büküb-bükmələmə

  büküb-bükmələmə

  Tam oxu »
 • büküb-bükmələmək

  büküb-bükmələmək

  Tam oxu »
 • bükücü

  bükücü

  Tam oxu »
 • bükük

  bükük

  Tam oxu »
 • büküklük

  büküklük

  Tam oxu »
 • bükülmə

  bükülmə

  Tam oxu »
 • bükülmək

  bükülmək

  Tam oxu »
 • bükülməz

  bükülməz

  Tam oxu »
 • bükülü

  bükülü

  Tam oxu »
 • büküm

  büküm

  Tam oxu »
 • büküm-büküm

  büküm-büküm

  Tam oxu »
 • büküntü

  büküntü

  Tam oxu »
 • büküş

  büküş

  Tam oxu »
 • büküşdürmə

  büküşdürmə

  Tam oxu »
 • büküşdürmək

  büküşdürmək

  Tam oxu »
 • büküşmə

  büküşmə

  Tam oxu »
 • büküşmək

  büküşmək

  Tam oxu »
 • bülbül

  bülbül

  Tam oxu »
 • bülbülcük

  bülbülcük

  Tam oxu »
 • bülbülotu

  bülbülotu

  Tam oxu »
 • bülbülsayağı

  bülbülsayağı

  Tam oxu »
 • bülənd

  bülənd

  Tam oxu »
 • büləndpərvaz

  büləndpərvaz

  Tam oxu »
 • bülleten

  bülleten

  Tam oxu »
 • büllur

  büllur

  Tam oxu »
 • bülluri

  bülluri

  Tam oxu »
 • büllurlaşdırma

  büllurlaşdırma

  Tam oxu »
 • büllurlaşdırmaq

  büllurlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • büllurlaşma

  büllurlaşma

  Tam oxu »
 • büllurlaşmaq

  büllurlaşmaq

  Tam oxu »