Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • gübrə

  gübrə

  Tam oxu »
 • gübrəboşaldan

  gübrəboşaldan

  Tam oxu »
 • gübrəqarışdıran

  gübrəqarışdıran

  Tam oxu »
 • gübrələmə

  gübrələmə

  Tam oxu »
 • gübrələmək

  gübrələmək

  Tam oxu »
 • gübrələndirilmə

  gübrələndirilmə

  Tam oxu »
 • gübrələndirilmək

  gübrələndirilmək

  Tam oxu »
 • gübrələnmə

  gübrələnmə

  Tam oxu »
 • gübrələnmək

  gübrələnmək

  Tam oxu »
 • gübrələtdirmə

  gübrələtdirmə

  Tam oxu »
 • gübrələtdirmək

  gübrələtdirmək

  Tam oxu »
 • gübrələtmə

  gübrələtmə

  Tam oxu »
 • gübrələtmək

  gübrələtmək

  Tam oxu »
 • gübrəlik

  gübrəlik

  Tam oxu »
 • gübrəsəpən

  gübrəsəpən

  Tam oxu »
 • gübrəsiz

  gübrəsiz

  Tam oxu »
 • gübrəsizlik

  gübrəsizlik

  Tam oxu »
 • gübrəverən

  gübrəverən

  Tam oxu »
 • gübrəyükləyən

  gübrəyükləyən

  Tam oxu »
 • güc

  güc

  Tam oxu »
 • güc-bəla

  güc-bəla

  Tam oxu »
 • güc-xoş

  güc-xoş

  Tam oxu »
 • güc-qüvvət

  güc-qüvvət

  Tam oxu »
 • güc-zor

  güc-zor

  Tam oxu »
 • gücdəndüşmə

  gücdəndüşmə

  Tam oxu »
 • gücə-güc

  gücə-güc

  Tam oxu »
 • gücəndirici

  gücəndirici

  Tam oxu »
 • gücənə-gücənə

  gücənə-gücənə

  Tam oxu »
 • gücənmək

  gücənmək

  Tam oxu »
 • gücləmə

  gücləmə

  Tam oxu »
 • gücləmək

  gücləmək

  Tam oxu »
 • gücləndirici

  gücləndirici

  Tam oxu »
 • gücləndirici-diskriminator

  gücləndirici-diskriminator

  Tam oxu »
 • gücləndirici-fazainvertor

  gücləndirici-fazainvertor

  Tam oxu »
 • gücləndirici-məhdudlaşdırıcı

  gücləndirici-məhdudlaşdırıcı

  Tam oxu »
 • gücləndiricidüzləndirici

  gücləndiricidüzləndirici

  Tam oxu »
 • gücləndirmə

  gücləndirmə

  Tam oxu »
 • gücləndirmək

  gücləndirmək

  Tam oxu »
 • gücləndirtmə

  gücləndirtmə

  Tam oxu »
 • gücləndirtmək

  gücləndirtmək

  Tam oxu »
 • güclənmə

  güclənmə

  Tam oxu »
 • güclənmək

  güclənmək

  Tam oxu »
 • gücləşmək

  gücləşmək

  Tam oxu »
 • güclü

  güclü

  Tam oxu »
 • güclü-zorlu

  güclü-zorlu

  Tam oxu »
 • güclülük

  güclülük

  Tam oxu »
 • gücotu

  gücotu

  Tam oxu »
 • gücölçən

  gücölçən

  Tam oxu »
 • gücötürücü

  gücötürücü

  Tam oxu »
 • gücsüz

  gücsüz

  Tam oxu »