Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • rövnəq

  rövnəq

  Tam oxu »
 • rövnəqləndirmə

  rövnəqləndirmə

  Tam oxu »
 • rövnəqləndirmək

  rövnəqləndirmək

  Tam oxu »
 • rövnəqlənmə

  rövnəqlənmə

  Tam oxu »
 • rövnəqlənmək

  rövnəqlənmək

  Tam oxu »
 • rövnəqli

  rövnəqli

  Tam oxu »
 • rövnəqlilik

  rövnəqlilik

  Tam oxu »
 • rövnəqsiz

  rövnəqsiz

  Tam oxu »
 • rövnəqsizlik

  rövnəqsizlik

  Tam oxu »
 • rövşən

  rövşən

  Tam oxu »
 • rövşənlik

  rövşənlik

  Tam oxu »
 • rövzə

  rövzə

  Tam oxu »
 • rövzəxan

  rövzəxan

  Tam oxu »
 • rövzəxanlıq

  rövzəxanlıq

  Tam oxu »
 • röya

  röya

  Tam oxu »
 • ruberoid

  ruberoid

  Tam oxu »
 • rubəru

  rubəru

  Tam oxu »
 • rubidium

  rubidium

  Tam oxu »
 • rubrika

  rubrika

  Tam oxu »
 • ruderal

  ruderal

  Tam oxu »
 • rudi

  rudi

  Tam oxu »
 • rudiment

  rudiment

  Tam oxu »
 • rudimentar

  rudimentar

  Tam oxu »
 • rudist

  rudist

  Tam oxu »
 • ruh

  ruh

  Tam oxu »
 • ruhani

  ruhani

  Tam oxu »
 • ruhanilik

  ruhanilik

  Tam oxu »
 • ruhaniyyə

  ruhaniyyə

  Tam oxu »
 • ruhaniyyət

  ruhaniyyət

  Tam oxu »
 • ruhbəxş

  ruhbəxş

  Tam oxu »
 • ruhəfza

  ruhəfza

  Tam oxu »
 • ruhən

  ruhən

  Tam oxu »
 • ruhi

  ruhi

  Tam oxu »
 • ruhi-əfza

  ruhi-əfza

  Tam oxu »
 • ruhi-rəvan

  ruhi-rəvan

  Tam oxu »
 • ruhiyyə

  ruhiyyə

  Tam oxu »
 • ruhlandırıcı

  ruhlandırıcı

  Tam oxu »
 • ruhlandırılma

  ruhlandırılma

  Tam oxu »
 • ruhlandırılmaq

  ruhlandırılmaq

  Tam oxu »
 • ruhlandırma

  ruhlandırma

  Tam oxu »
 • ruhlandırmaq

  ruhlandırmaq

  Tam oxu »
 • ruhlanma

  ruhlanma

  Tam oxu »
 • ruhlanmaq

  ruhlanmaq

  Tam oxu »
 • ruhlu

  ruhlu

  Tam oxu »
 • ruhnəvaz

  ruhnəvaz

  Tam oxu »
 • ruhoxşayan

  ruhoxşayan

  Tam oxu »
 • ruhoxşayıcı

  ruhoxşayıcı

  Tam oxu »
 • ruhpərvər

  ruhpərvər

  Tam oxu »
 • ruhsuz

  ruhsuz

  Tam oxu »
 • ruhsuzluq

  ruhsuzluq

  Tam oxu »