Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏŞ

  tay — bərabər — misal — bənzər

  Полностью »
 • ƏŞ

  dost — yar — həmdəm — yoldaş

  Полностью »
 • ƏŞSİZ

  taysız — bənzərsiz

  Полностью »
 • ƏŞSİZ

  dostsuz — həmdəmsiz — yoldaşsız

  Полностью »
 • ƏŞSİZLİK

  taysızlıq — bənzərsizlik

  Полностью »
 • ƏŞSİZLİK

  dostsuzluq — həmdəmsizlik — yoldaşsızlıq

  Полностью »
 • ƏTA

  vermə — bağışlama

  Полностью »
 • ƏTALƏT

  hərəkətsizlik — fəaliyyətsizlik — süstlük — tənbəllik

  Полностью »
 • ƏTALƏTLİ

  hərəkətsiz — fəaliyyətsiz — süst — tənbəl

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏ

  yelləmə

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏ

  tutma — saxlama

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏ

  yığma — toplama

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏK

  yelləmək

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏK

  yığmaq — toplamaq

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏK

  tutmaq — saxlamaq

  Полностью »
 • ƏTİACI

  diliacı — kobud — mədəniyyətsiz

  Полностью »
 • ƏTİACILIQ

  diliacılıq — kobudluq — mədəniyyətsizlik

  Полностью »
 • ƏTİR

  iy — rayihə

  Полностью »
 • ƏTİRLİ

  iyli — rayihəli

  Полностью »
 • ƏTLƏNMƏ

  kökəlmə — canlanma

  Полностью »
 • ƏTLƏNMƏK

  kökəlmək — canlanmaq

  Полностью »
 • ƏTLİ

  dolu — kök

  Полностью »
 • ƏTRAF

  yan-yörə — tərəf

  Полностью »
 • ƏTRAFLI

  müfəssəl — hərtərəfli — təfsilatlı — geniş

  Полностью »
 • ƏTRAFLILIQ

  müfəssəlliklik — genişlilik — hərtərəflilik

  Полностью »
 • ƏTSİZ

  arıq — cılız

  Полностью »
 • ƏTSİZLƏMƏ

  arıqlama

  Полностью »
 • ƏTSİZLƏMƏK

  arıqlamaq

  Полностью »
 • ƏTSİZLİK

  arıqlıq

  Полностью »
 • ƏVƏZ

  qarşılıq

  Полностью »
 • ƏVƏZ

  qisas — intiqam — öc

  Полностью »
 • ƏVƏZ

  mükafat — muzd — haqq

  Полностью »
 • ƏVƏZÇİLİK

  intiqamçılıq — öclük

  Полностью »
 • ƏVƏZLİK

  qarşılıq

  Полностью »
 • ƏVƏZSİZ

  misilsiz — bərabərsiz — tayısız

  Полностью »
 • ƏVƏZSİZ

  pulsuz — müftə

  Полностью »
 • ƏVVƏL

  qabaq (qoşma)

  Полностью »
 • ƏVVƏL

  qabaq — irəli

  Полностью »
 • ƏVVƏL

  qabaq (zərf)

  Полностью »
 • ƏVVƏL

  başlanğıc — ibtidai

  Полностью »
 • ƏVVƏL-AXIR

  gec-tez

  Полностью »
 • ƏVVƏLA

  birincisi

  Полностью »
 • ƏVVƏLCƏ

  qabaqca

  Полностью »
 • ƏVVƏLCƏDƏN

  qabaqcadan

  Полностью »
 • ƏVVƏLKİ

  qabaqkı — keçmiş

  Полностью »
 • ƏYAL

  ailə — külfət

  Полностью »
 • ƏYAL

  arvad — zövcə

  Полностью »
 • ƏYAN

  aydın — aşkar — açıq

  Полностью »
 • ƏYANİ

  açıq — aşkar

  Полностью »
 • ƏYANİLİK

  inandırıcılıq — aşkarlıq — aydınlıq

  Полностью »