Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏPRİMƏ

  didilmə

  Полностью »
 • ƏPRİMƏ

  tökülmə — üzülmə

  Полностью »
 • ƏPRİMƏK

  didilmək

  Полностью »
 • ƏPRİMƏK

  tökülmək — üzülmək

  Полностью »
 • ƏR

  kişi — zövc — yoldaş

  Полностью »
 • ƏR

  mərd — igid — qoçaq

  Полностью »
 • ƏRDO

  qulyabanı

  Полностью »
 • ƏRƏMİK

  qısır

  Полностью »
 • ƏRƏMİK

  sonsuz

  Полностью »
 • ƏRƏN

  ər — qoçaq — igid

  Полностью »
 • ƏRƏN

  müdrik — ağıllı

  Полностью »
 • ƏRGİN

  tənbəl — kahal

  Полностью »
 • ƏRGİNLİK

  kahallıq — tənbəllik

  Полностью »
 • ƏRİMƏ

  arıqlama — zəifləmə — sınıxma

  Полностью »
 • ƏRİMƏ

  utanma — xəcalətlənmə

  Полностью »
 • ƏRİMƏK

  arıqlamaq — zəifləmək — sınıxmaq

  Полностью »
 • ƏRİMƏK

  utanmaq — xəcalətlənmək

  Полностью »
 • ƏRİNCƏK

  tənbəl — kahal — başısoyuq

  Полностью »
 • ƏRİNCƏKLİK

  tənbəllik — kahallıq

  Полностью »
 • ƏRİNGƏN

  tənbəl — kahal — başısoyuq

  Полностью »
 • ƏRİNİK

  tənbəl — kahal — başısoyuq

  Полностью »
 • ƏRİNİK

  ərgin

  Полностью »
 • ƏRİNMƏ

  utanma — xəcalətlənmə

  Полностью »
 • ƏRİNMƏ

  arıqlama — sınıxma

  Полностью »
 • ƏRİNMƏ

  tənbəlləşmə — ətalətləşmə

  Полностью »
 • ƏRİNMƏK

  arıqlamaq — sınıxmaq

  Полностью »
 • ƏRİNMƏK

  tənbəlləşmək — ətalətləşmək

  Полностью »
 • ƏRİNMƏK

  utanmaq — xəcalətlənmək

  Полностью »
 • ƏRİTMƏ

  satma

  Полностью »
 • ƏRİTMƏ

  yemə

  Полностью »
 • ƏRİTMƏ

  utandırma

  Полностью »
 • ƏRİTMƏ

  xərcləmə — korlama

  Полностью »
 • ƏRİTMƏK

  xərcləmək — paylamaq — korlamaq

  Полностью »
 • ƏRİTMƏK

  satmaq

  Полностью »
 • ƏRİTMƏK

  utandırmaq

  Полностью »
 • ƏRİTMƏK

  yemək

  Полностью »
 • ƏRKAN

  ədəb — qanacaq — mərifət

  Полностью »
 • ƏRKANLI

  ədəbli — qanacaqlı — mərifətli

  Полностью »
 • ƏRKANSIZ

  dinsiz — imansız

  Полностью »
 • ƏRKƏ

  uşaq — çocuq — tifil

  Полностью »
 • ƏRKƏSÖYÜN

  xudpəsənd

  Полностью »
 • ƏRKLƏMƏ

  əzizləmə

  Полностью »
 • ƏRKLƏMƏK

  əzizləmək

  Полностью »
 • ƏRKLİK

  yaxınlıq

  Полностью »
 • ƏRKÖYÜN

  xudbin

  Полностью »
 • ƏRKÖYÜNLƏŞMƏ

  xudbinləşmə

  Полностью »
 • ƏRKÖYÜNLƏŞMƏK

  xudbinləşmək

  Полностью »
 • ƏRKÖYÜNLÜK

  xudbinlik

  Полностью »
 • ƏRLİK

  mərdlik — qoçaqlılıq — namusluluq

  Полностью »
 • ƏRP

  qovaq — kəpək

  Полностью »