Словарь синонимов азербайджанского языка

 • VƏCD

  dalğınlıq

  Полностью »
 • VƏCD

  şövq — həvəs

  Полностью »
 • VƏCDLİ

  şad — sevincli — şövqlü — həvəsli

  Полностью »
 • VƏDƏ

  vaxt — müddət — möhlət

  Полностью »
 • VƏDƏLƏŞMƏ

  görüşmə — sözləşmə

  Полностью »
 • VƏDƏLƏŞMƏK

  görüşmək — sözləşmək

  Полностью »
 • VƏDƏLİ

  müddətli — vaxtlı

  Полностью »
 • VƏDƏLİ

  dəvətli

  Полностью »
 • VƏDƏSİZ

  vaxtsız — müddətsiz — daimi

  Полностью »
 • VƏFA

  səbat — etibar — sədaqət

  Полностью »
 • VƏFADAR

  etibarlı — səbatlı — sədaqətli

  Полностью »
 • VƏFADARLIQ

  etibarlılıq — səbat — sədaqət

  Полностью »
 • VƏFALI

  sadiq — möhkəm — sabit — etibarlı — sədaqətli

  Полностью »
 • VƏFALILIQ

  sadiqlik — möhkəmlik — sabitlik — sədaqət — etibar

  Полностью »
 • VƏFASIZ

  fani — müvəqqəti

  Полностью »
 • VƏFASIZ

  sədaqətsiz — etibarsız

  Полностью »
 • VƏFASIZLIQ

  fanilik — müvəqqətilik

  Полностью »
 • VƏFASIZLIQ

  sədaqətsizlik — səbatsızlıq — etibarsızlıq

  Полностью »
 • VƏFAT

  ölüm

  Полностью »
 • VƏHDƏT

  ümumilik — eynilik — oxşarlıq

  Полностью »
 • VƏHDƏT

  birlik — bütövlük — bölünməzlik

  Полностью »
 • VƏHM

  xəyal

  Полностью »
 • VƏHM

  qorxu — vahimə — şübhə

  Полностью »
 • VƏHMƏLƏNMƏ

  qorxma — vahimələnmə

  Полностью »
 • VƏHMƏLƏNMƏK

  qorxmaq — vahimələnmək

  Полностью »
 • VƏHŞƏT

  vəhşilik — mədəniyyətsizlik

  Полностью »
 • VƏHŞƏT

  qorxu — dəhşət

  Полностью »
 • VƏHŞƏT

  hüzn — kədər — tənhalıq

  Полностью »
 • VƏHŞƏTLİ

  qorxulu — dəhşətli

  Полностью »
 • VƏHŞİ

  ibtidai

  Полностью »
 • VƏHŞİ

  yabanı — cır

  Полностью »
 • VƏHŞİ

  azğın — qaba — tərbiyəsiz — qudurğan

  Полностью »
 • VƏHŞİLƏŞMƏ

  azğınlaşma — qabalaşma — tərbiyəsizləşmə

  Полностью »
 • VƏHŞİLƏŞMƏK

  azğınlaşmaq — qabalaşmaq — tərbiyəsizləşmək

  Полностью »
 • VƏHŞİLİK

  ibtidailik

  Полностью »
 • VƏHŞİLİK

  yabançılıq — cırlıq

  Полностью »
 • VƏHŞİLİK

  azğınlıq — qudurğanlıq

  Полностью »
 • VƏKALƏT

  hüquq — vəkillik

  Полностью »
 • VƏLƏD

  uşaq — oğul — övlad

  Полностью »
 • VƏLİƏHD

  oğul — övlad

  Полностью »
 • VƏLVƏLƏ

  səs-küy — həyəcan — çaxnaşma — qarmaqarışıqlıq

  Полностью »
 • VƏRDİŞ

  təcrübə — adət

  Полностью »
 • VƏRDİŞLİ

  təcrübəli

  Полностью »
 • VƏRƏQ

  səhifə

  Полностью »
 • VƏRƏQLƏMƏ

  çevirmə

  Полностью »
 • VƏRƏQLƏMƏK

  çevirmək

  Полностью »
 • VƏRƏMLƏMƏ

  xəstələnmə — naxoşlama

  Полностью »
 • VƏRƏMLƏMƏK

  xəstələnmək — naxoşlamaq

  Полностью »
 • VƏRƏMLƏTMƏ

  dığlatma

  Полностью »
 • VƏRƏMLƏTMƏ

  xəstələndirmə — naxoşlatma

  Полностью »