Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • BƏBİR

  pələngə oxşayan yırtıcı heyvan; qoçaq, dövlətli, qorxmaz

  Полностью »
 • BƏBİŞ

  «körpə» sözünün əzizləmə və kiçiltmə forması olan «körpə, körpəcik» deməkdir

  Полностью »
 • BƏDƏL

  əvəz, qarşılıq; dəyişmə

  Полностью »
 • BƏDƏLBƏY

  Bədəl bəy; «bəy əvəzi, bəy övladı» mənasındadır

  Полностью »
 • BƏDİL

  əvəz edən, əvəz, canişin

  Полностью »
 • BƏDİR

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDİRBƏY

  Bədir bəy; Ay üzlü bəy, Ay kimi gözəl bəy

  Полностью »
 • BƏDİRƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDİRXAN

  gözəl xan, göyçək hökmdar

  Полностью »
 • BƏDİULLA

  dinin nadiri, dinin qiymətlisi

  Полностью »
 • BƏDRƏDDİN

  dinin 14 gecəlik Ayı, dinin bütöv Ayı

  Полностью »
 • BƏDRİ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDRİYƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDRİYYƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDURƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDÜRƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏGİ

  igid, qəhrəman, qoçaq

  Полностью »
 • BƏHAƏDDİN

  dinin gözəlliyi və yaraşığı

  Полностью »
 • BƏHCƏT

  şadlıq, sevinc; gözəllik, göyçəklik

  Полностью »
 • BƏHİYƏDDİN

  dinin gözəlliyi və yaraşığı

  Полностью »
 • BƏHLUL

  ayıq, tez başa düşən; təlxək, oyunbaz

  Полностью »
 • BƏHMAN

  tədbirli, ağıllı, zəkalı; doğru danışan, düzgün adam

  Полностью »
 • BƏHMƏN

  tədbirli, ağıllı, zəkalı; doğru danışan, düzgün adam

  Полностью »
 • BƏHMƏNYAR

  düz danışan dost, başa düşən sevgili; ağıllı, zəkalı yoldaş

  Полностью »
 • BƏHNAN

  gözəl xasiyyətli, xoş və gülər üz olan

  Полностью »
 • BƏHRAM

  q. farslarda qələbə Allahının, hazırda Mars, Mərrix planetinin adı

  Полностью »
 • BƏHRAMGUR

  gur ovlayan Bəhram; Sasani hökmdarı Bəhram-Gurun adındandır

  Полностью »
 • BƏHRƏDDİN

  inam, etiqadın ən yüksək zirvəsi; dinin şöhrəti

  Полностью »
 • BƏHRİŞ

  “bəhr” ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Полностью »
 • BƏHRUZ

  xoşbəxt, ağgün, bəxtiyar

  Полностью »
 • BƏHRUZƏ

  xoşbəxt, ağgün, bəxtiyar

  Полностью »
 • BƏHYƏDDİN

  dinin gözəlliyi və yaraşığı

  Полностью »
 • BƏXŞİŞ

  hədiyyə, peşkəş, bağışlanan şey(oğlan)

  Полностью »
 • BƏXTİYAR

  xoşbəxt, ağgün, ağbəxt

  Полностью »
 • BƏKDAŞ

  q.t. dillərində «gözətçi, yoldaş, keşikçi» mənasında işlənmişdir; Qədim türk tayfalarından birinin adı

  Полностью »
 • BƏKDAŞ

  daş kimi möhkəm; türk tayfalarından biri

  Полностью »
 • BƏKDAŞİ

  daş kimi möhkəm; türk tayfalarından biri

  Полностью »
 • BƏKDAŞİ

  q.t. dillərində «gözətçi, yoldaş, keşikçi» mənasında işlənmişdir; Qədim türk tayfalarından birinin adı

  Полностью »
 • BƏKƏR

  “bəy ər, igid, qoçaq gənc” mənasında olan titul

  Полностью »
 • BƏKİL

  elin gözətçisi, ilin qoruyucusu

  Полностью »
 • BƏKİR

  təmiz, saf; cavan dəvə; subay oğlan, qız

  Полностью »
 • BƏKİRƏ

  təmiz, saf; cavan dəvə; subay oğlan, qız

  Полностью »
 • BƏKTAŞ

  q.t. dillərində «gözətçi, yoldaş, keşikçi» mənasında işlənmişdir; Qədim türk tayfalarından birinin adı

  Полностью »
 • BƏLƏD

  bələdçi, xəbərdar olan, bilən; ölkə

  Полностью »
 • BƏLƏDİYƏ

  yaşayış məntəqələrində abadlıq işləri aparan, üzvləri xalq tərəfindən seçilən idarə

  Полностью »
 • BƏLƏDİYYƏ

  yaşayış məntəqələrində abadlıq işləri aparan, üzvləri xalq tərəfindən seçilən idarə

  Полностью »
 • BƏNDALI

  Alı qulu, Əli köləsi; Alı adamı, Əli bəndəsi

  Полностью »
 • BƏNDƏLİ

  Alı qulu, Əli köləsi; Alı adamı, Əli bəndəsi

  Полностью »
 • BƏNDİ

  aşiqə aid, vurğuna məxsus; sevən, aşiq olan

  Полностью »
 • BƏRƏKƏT

  xoşbəxtlik, səadət, uğur; bolluq, çox; nemət, Allah vergisi, xeyir

  Полностью »