Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • RÖFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RÖNƏNQ

  parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət; işıq

  Полностью »
 • RÖŞƏNƏ

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVNƏK

  parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət; işıq

  Полностью »
 • RÖVNƏQ

  parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət; işıq

  Полностью »
 • RÖVŞANƏ

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVŞƏN

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVŞƏNƏ

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVŞƏNƏK

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVZAT

  Cənnət bağı, Behişt; mərsiyə, dini hekayə

  Полностью »
 • RÖVZƏT

  Cənnət bağı, Behişt; mərsiyə, dini hekayə

  Полностью »
 • RÖYAL

  kral, qeysər, çar, padşah

  Полностью »
 • RÖYALƏ

  kral, qeysər, çar, padşah

  Полностью »
 • RUBAİL

  dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir

  Полностью »
 • RUFAN

  ruhən, ruhca; mənəvi cəhətdən

  Полностью »
 • RUFANƏ

  ruhən, ruhca; mənəvi cəhətdən

  Полностью »
 • RUFAT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RUFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RUFULLA

  Allahın ruhu (İsa peyğəmbərin epiteti)

  Полностью »
 • RUHƏDDİN

  dinin ruhu, dinin canı

  Полностью »
 • RUHİ

  ruha və cana mənsub olan; ruhlu, ruhlu olan; canlı, təsirli, hərəkətli

  Полностью »
 • RUHİDƏ

  ruha və cana mənsub olan; ruhlu, ruhlu olan; canlı, təsirli, hərəkətli

  Полностью »
 • RUHİN

  sənin ruhun, sənin canın; canlı, ruhlu

  Полностью »
 • RUHİYYƏ

  ruha və cana mənsub olan; ruhlu, ruhlu olan; canlı, təsirli, hərəkətli

  Полностью »
 • RUHLAN

  canlan; hərəkətə gəl, fəaliyyət göstər

  Полностью »
 • RUHLANƏ

  canlan; hərəkətə gəl, fəaliyyət göstər

  Полностью »
 • RUHULLA

  Allahın ruhu (İsa peyğəmbərin epiteti)

  Полностью »
 • RUMXAN

  Rum xanı; rumlu xan; Rumun hökmdarı

  Полностью »
 • RUMİ

  Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli

  Полностью »
 • RUMİYA

  Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli

  Полностью »
 • RUMİYƏ

  Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli

  Полностью »
 • RUMİYYƏ

  Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli

  Полностью »
 • RUSLAN

  bax: Arslan və Aslan

  Полностью »
 • RUSLANƏ

  bax: Arslan və Aslan

  Полностью »
 • RUŞAN

  “rusi”, “dağ keçidi”, -an məkan bildirən şəkilçidir (İsmayıllı rayonunda kənd, Tacikistanda eyni adlı dağ, qəsəbə, aşırım vardır

  Полностью »
 • RUŞANƏ

  “rusi”, “dağ keçidi”, -an məkan bildirən şəkilçidir (İsmayıllı rayonunda kənd, Tacikistanda eyni adlı dağ, qəsəbə, aşırım vardır

  Полностью »
 • RUŞDİYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RUŞDİYYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RUŞTİYYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RUZBEH

  xoşbəxt, bəxtiyar, ağgün

  Полностью »
 • RUZİ

  azuqə, ərzaq; qismət

  Полностью »
 • RUZİM

  mənim ruzim, mənim azuqəm, qismətim

  Полностью »
 • RUZMAN

  günlü, gündüzlük, azuqəli, ruzili, qismətli

  Полностью »
 • RUZMANƏ

  günlü, gündüzlük, azuqəli, ruzili, qismətli

  Полностью »
 • RUZU

  azuqə, ərzaq; qismət

  Полностью »
 • RUZVELT

  ABŞ-ın prezidenti F.D.Ruzvelt (1882-1945) adındandır

  Полностью »
 • RÜBAİL

  dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir

  Полностью »
 • RÜBAYIL

  dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir

  Полностью »
 • RÜFANƏ

  ruhən, ruhca; mənəvi cəhətdən

  Полностью »
 • RÜFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »