Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • SINAQ

  sınaq işi, imtahan

  Полностью »
 • SİDEİF

  kiçik sədəf

  Полностью »
 • SİDQİ

  dost; dosta məxsus

  Полностью »
 • SİDQİYƏ

  dost; dosta məxsus

  Полностью »
 • SİDQİYYƏ

  dost; dosta məxsus

  Полностью »
 • SİDQULLA

  Allahın dostu

  Полностью »
 • SİFARİŞ

  tapşırma; tapşırıq vermə; tapşırılmış iş və ya şey

  Полностью »
 • SİLAHƏDDİN

  dinin silahı, dinin yarağı

  Полностью »
 • SİMAR

  səmərələr, cücərtilər, irəliləyişlər

  Полностью »
 • SİMİR

  səmərələr, cücərtilər, irəliləyişlər

  Полностью »
 • SİMNAR

  Sim nəslinə mənsub olan (Sim Nuh peyğəmbərin oğludur); böyük sənətkar; istedadlı memar

  Полностью »
 • SİMNARƏ

  Sim nəslinə mənsub olan (Sim Nuh peyğəmbərin oğludur); böyük sənətkar; istedadlı memar

  Полностью »
 • SİMURĞ

  qara rəngli böyük quş (İran əsatirinə görə Elbrus-Qaf dağında yaşayan iri bir quş, Ənqa quşu)

  Полностью »
 • SİMURQ

  qara rəngli böyük quş (İran əsatirinə görə Elbrus-Qaf dağında yaşayan iri bir quş, Ənqa quşu)

  Полностью »
 • SİNA

  ağsaqqal, başçı, rəis

  Полностью »
 • SİNAN

  süngü, nizənin ucu

  Полностью »
 • SİRAB

  çeşmə, bulağın və çayın başlanğıcı, baş su

  Полностью »
 • SİRAC

  "çıraq" sözünün ərəb və farslaşmış forması; çilçıraq, lampa; məşəl

  Полностью »
 • SİRACƏDDİN

  dinin çırağı, dinin məşəli

  Полностью »
 • SİRAFİL

  bax: İsrafil

  Полностью »
 • SİRAQ

  "sir" (sur, sür-od, işıq) və "aq"(böyük) sözlərindən düzəlmiş, "böyük od, nəhəng işıq" mənasındadır; "çıraq" sözünün farslaşmış forması

  Полностью »
 • SİRBAY

  varlı əsgər, varlı bəy

  Полностью »
 • SİRBƏY

  varlı əsgər, varlı bəy

  Полностью »
 • SİRCAN

  ürək sirri, doymuş könül

  Полностью »
 • SİRDAŞ

  yoldaş, dost; bir oddan olanlar

  Полностью »
 • SİRƏCƏDDİN

  dinin çırağı, dinin məşəli

  Полностью »
 • SİRƏDDİN

  dinin sirri

  Полностью »
 • SİRƏQ

  "sir" (sur, sür-od, işıq) və "aq"(böyük) sözlərindən düzəlmiş, "böyük od, nəhəng işıq" mənasındadır; "çıraq" sözünün farslaşmış forması

  Полностью »
 • SİRİDDİN

  dinin sirri

  Полностью »
 • SİRMƏMMƏD

  Məmmədin sirri

  Полностью »
 • SİRULLA

  Allahın sirri, Allahın niyyəti

  Полностью »
 • SİRUS

  “Süruş” (bax) adının dəyişikliyə uğramış forması

  Полностью »
 • SİRUŞ

  “Süruş” (bax) adının dəyişikliyə uğramış forması

  Полностью »
 • SİYAB

  qara su; böyük su; müqəddəs su; Cənnət suyu

  Полностью »
 • SİYASƏT

  mənafeyə uyğun fəaliyyət; hiylə, fəndgirlik

  Полностью »
 • SİYAVUŞ

  qara atlı, qara ata minmiş

  Полностью »
 • SOFİ

  dini ehkamlardan əsla kənara çıxmayan adam; zahid, dindar

  Полностью »
 • SOFİQ

  sufizm tərəfdarı; dindar, zahid

  Полностью »
 • SOFİYAR

  sofilərin dostu; dindar, zahidləri sevən

  Полностью »
 • SOFİYƏDDİN

  dinin zahidi, dinin təbliğatçısı

  Полностью »
 • SOFU

  dini ehkamlardan əsla kənara çıxmayan adam; zahid, dindar

  Полностью »
 • SOKRAT

  Əsli “sozo” (qurtarmaq, azad etmək) və “kratos” (hakimiyyət, güc, qüvvət) sözlərindəndir və “öz hakimiyyətini saxlayan” mənasındadır (Məş

  Полностью »
 • SOLTAN

  hökmdar, hakim, şah, dövlət başçısı

  Полностью »
 • SOLTANAĞA

  bax: Soltan və Ağa

  Полностью »
 • SOLTANALI

  bax: Soltan və Əli

  Полностью »
 • SOLTANBƏY

  bax: Soltan və Bəy

  Полностью »
 • SOLTANƏLİ

  bax: Soltan və Əli

  Полностью »
 • SOLTANXAN

  bax: Soltan və Xan

  Полностью »
 • SOLTANPAŞA

  bax: Soltan və Paşa

  Полностью »
 • SOLTANŞAH

  bax: Soltan və Şah

  Полностью »