SOFİ

dini ehkamlardan əsla kənara çıxmayan adam; zahid, dindar.
SİYAVUŞ
SOFİQ

Значение слова в других словарях