BÖLÜKLƏÇƏKLİ

бот. раздельнолепестковый
BÖLÜK-BÖLÜK
BÖLÜNƏN

Digər lüğətlərdə